Remover

När du själv sätter i, sätter om eller tar bort ditt löshår behövs vissa hjälpmedel. Här finns insättnings- och borttagningsprodukterna anpassade för just din typ av löshår. Se produktinformation för vilken typ av lim eller remover som är applicerbart på din löshårsmetod. Kom också ihåg att följa bruksanvisning när du sätter i eller tar ur ditt löshår.

REA