Ready-to-wear extensions


Ready-to-wear extensions ger dig snabbt ett längre och fylligare hår med ett naturligt resultat! De är enkla att fästa i ditt hår när du känner för en förändring, och lika enkla att ta ur.

REA