Peruka z kręconych włosów z odpornych włosów syntetycznych