BIZNES

BIZNES

Aby otrzymać członkostwo, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.  Wymagany jest tylko aktualny wpis do ewidencji firm i adres z nim skojarzony. 
 
Please write information about your application in English so we can help you the best way possible!
 
Jako członek klubu Premium zobowiązujesz się do reprezentowania naszych produktów w takiej samej formie jak Rapunzel of Sweden AB.