Informasjonskapsler og personvernpolicy

COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)

Vi bruker cookies på denne nettsiden for å gi deg en bedre opplevelse. Cookies identifiserer datamaskinen din og sørger blant annet for at nettsiden husker dine personlige innstillinger. Cookies brukes også for å samle inn statistiske data. I tillegg til bruk av egne cookies, har vi partnere som vi samarbeider med for at du skal få tilgang til enda flere funksjoner på hjemmesiden. De bruker såkalte tredjepartscookies, som gjør at funksjonene deres kan brukes på vår hjemmeside. Denne typen cookies gjenkjenner ikke deg personlig, men kan kjenne igjen datamaskinen når du besøker rapunzelofsweden.no og andre hjemmesider, og sørger for at du får en best mulig opplevelse. Du kan selv stille inn nettleseren slik at den forteller deg når en nettside bruker cookies. Dermed kan du nekte bruk av cookies, eller stille inn nettleseren slik at den sletter cookies på slutten av besøket. Du kan imidlertid ikke handle i nettbutikken vår dersom du velger å deaktivere cookies.

På hjemmesiden vår bruker vi også cookies (informasjonskapsler) / reklame-ID for markedsføringsformål. Dette gjør at vi kan vise annonser til besøkende som er interessert i våre produkter via partneres nettsider, apper og e-post. Den såkalte "re-targeting-teknologien" bruker cookies eller reklame-ID for å vise annonser basert på hvilke sider du tidligere har besøkt. For å reservere deg mot denne typen annonsering, kan du besøke disse sidene: 
 
Vi kan komme til å dele data, f.eks. cookies som stammer fra registreringsinformasjonen din på vår nettside eller i vårt CRM-system, med våre betrodde annonsepartnere. Dette gjør det mulig for dem å lenke sammen enhetene dine, som mobil, nettbrett og datamaskin, og gi deg en smidig opplevelse på de ulike enhetene og miljøene du benytter. Ved lenking av denne typen gjelder vår annonsepartner Criteos personvernpolicy. Hvis du vil vite mer om dette, viser vi til personvernpolicyen som er tilgjengelig på ovennevnte plattformer eller angitt nedenfor.
 

GENERELL PERSONVERNSPOLICY

Rapunzel of Sweden AB (org. nr. 556732-5047, heretter kalt Rapunzel eller vi) er ansvarlig for denne nettsiden. Selskapet er registrert i Umeå i Sverige. Rapunzel er oppmerksom på viktigheten av å beskytte taushetsplikten for personlig og økonomisk informasjon. For å beskytte informasjonen du gir oss, har vi innført strenge retningslinjer og sikkerhetstiltak. Når du registrerer deg på nettsiden vår på www.rapunzelofsweden.no eller i en av våre salonger, godtar du at vi behandler og bruker de oppgitte personopplysningene i henhold til denne personvernpolicyen. Personvernpolicyen gjelder for alle personopplysninger som samles inn, lagres eller brukes av Rapunzel. Det er viktig at du leser og forstår personvernpolicyen før du bruker tjenestene våre. Rapunzel er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger vi samler inn og behandler i henhold til denne personvernpolicyen.

HVA SLAGS INFORMASJON OPPBEVARER/LAGRER/SAMLER RAPUNZEL OF SWEDEN?

Rapunzel samler inn og lagrer personopplysninger, og med personopplysninger menes navn, e-post, mobilnummer, adresse osv., fra alle som besøker nettsiden og registrerer informasjon på nettsiden eller handler i nettbutikken. Vi bruker også cookies i samsvar med vår cookiepolicy, og vi lagrer IP-adressen din for å gi deg bedre service og en bedre Rapunzel-opplevelse. Vi samler inn og beskytter også en del personopplysninger, blant annet navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, fra salongkunder og i visse tilfeller fra tredjepart, for eksempel ved kjøp via Klarna. Rapunzel of Sweden lagrer kun kredittkortinformasjon for å utføre eventuelle tilbakebetalinger og sletter informasjonen så snart som mulig etter tilbakebetalingen. For å gi deg en bedre opplevelse, kan vi kombinere informasjonen du gir oss med annen informasjon som er allment tilgjengelig.

HVORDAN BRUKER RAPUNZEL OF SWEDEN OPPLYSNINGENE DU OPPGIR? 

Vi bruker opplysningene for å fullføre bestillingene og/eller kjøpene dine, for å forbedre og tilpasse shoppingopplevelsen hos oss og for å kommunisere med deg i samsvar med denne policyen. Dersom du gir oss del i din personlige informasjon, enten på nettsiden, i kommunikasjon via e-post, chatt eller i en av salongene våre, kommer vi til å bruke denne informasjonen innenfor rammene for kjøpet og/eller bestillingen, for at det skal være enkelt for deg å registrere deg i nettbutikken, for å administrere tjenester på nettsiden, for å behandle bestillingene dine hos oss og for å holde deg informert om spesielle events eller kampanjer vi organiserer. I tillegg bruker vi opplysningene du gir oss for å følge med på hvordan vi presterer og for å gi deg bedre tjenester og service, samt for å kommunisere med deg dersom du har foretatt en bestilling. Vi kan også komme til å bruke informasjon om hvilke produkter du har vært interessert i og kjøpt hos oss og våre samarbeidspartnere for å forbedre nettsiden samt din opplevelse online og/eller i salongen. Vi kan komme til å kontakte deg, avhengig av hvilke valg du har gjort, via e-post, post eller telefon, for å anbefale lignende eller kompletterende produkter eller behandlinger.
 
Markedsundersøkelsene vi utfører blir gjort fordi vi vil vite mer om hvordan vi kan forbedre produkttilbudene våre og gi deg som kunde en bedre opplevelse. For å gi deg bedre service, kan vi også kombinere opplysningene du gir oss med informasjon om produktinteresse og innkjøp hos tredjepart, slik det er beskrevet i cookiepolicyen. Dette omfatter demografiske opplysninger og allment tilgjengelig informasjon. Vi kan også kombinere denne informasjonen med informasjon vi får fra samarbeidspartnerne våre.
 
Dersom du melder deg på Hair Academy, kommer opplysningene du gir oss ved påmelding til et av våre kurs til å bli brukt for å invitere deg til kommende kurs.
 
På hjemmesiden kan du registrere deg for nyhetsbrev og andre utsendelser. Vi kommer da til å bruke e-postadressen din og mobilnummeret ditt til å sende deg meldinger på e-post og SMS, men kun dersom du uttrykkelig har gitt oss samtykke til dette. Samtykke gis på nettsiden eller i en av salongene våre. Du kan alltid trekke tilbake samtykket, enten ved hjelp av en lenke som du finner i alle meldinger fra oss, eller ved å sende en e-post til no@rapunzel.com
 
Hvis du har etterlatt produkter i handlekurven på nettsiden og skrevet inn e-postadressen din, kommer vi til å sende ut en påminnelse om dette. Ettersom du i disse tilfellene ikke har fullført bestillingen eller kjøpet, behandler vi denne typen informasjon bare dersom vi, i henhold til det som er beskrevet over, har berettiget interesse for det, det vil si for å minne deg om din pågående bestilling. E-postadressen blir imidlertid ikke lagret etter at denne påminnelsen er sendt, og vi kommer ikke til å kontakte deg igjen på e-post bortsett fra som beskrevet over, dersom du ikke har gitt samtykke til dette. Vi prøver alltid å minimere slik behandling og lagrer derfor ikke opplysningene lenger enn det som er nødvendig for å sende deg påminnelsen. 
 
Vi behandler navnet og postadressen din for å kunne gjennomføre levering av kjøpet, og deretter for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som forbruker. Dersom du har meldt deg på et kurs hos oss (f.eks. Hair Academy), behandler vi personopplysningene du oppgir til oss i forbindelse med påmeldingen til å identifisere deg som kursdeltaker, og på denne måten oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg. 
 
Når du melder deg på nyhetsbrevet vårt eller utsendelser på e-post og SMS, innhenter vi uttrykkelig samtykke fra deg til denne behandlingen. All annen behandling av personopplysninger som er nevnt her, utfører vi for å informere deg om produkter og tjenester vi tror du kan være interessert i, eller for å vurdere og utvikle tjenestene vi tilbyr. Vi tilstreber å behandle så få personopplysninger som mulig, på en måte som griper minst mulig inn i din private sfære. Vi behandler aldri andre personopplysninger enn de som er nødvendige for at vi skal oppnå formålene vi presenterer her. Med bakgrunn i dette har vi derfor kommet frem til at interessen vår er berettiget og motivert.

HVOR LANGE LAGRER VI OPPLYSNINGENE DINE? 

Vi lagrer opplysningene bare så lenge det er ansett som fordelaktig for deg, nødvendig for at vi skal oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg samt for å oppfylle de lovfestede lagringstidene. 
 
Du blir liggende i kundedatabasen vår tre år etter siste kjøp, men dersom du ønsker å bli slettet tidligere, kan du ta kontakt med no@rapunzel.com. Hvis du har handlet i nettbutikken vår, kommer personopplysninger knyttet til kjøpet til å bli lagret i sju år fra kjøpsdato, for at vi skal kunne oppfylle våre regnskapsmessige forpliktelser.

DELER RAPUNZEL OF SWEDEN OPPLYSNINGENE DINE MED ANDRE?

Rapunzel selger, leier ut eller avslører ikke våre kunders navn, postadresse, e-postadresse eller andre personopplysninger til tredjepart dersom vi ikke på forhånd har informert deg og i aktuelle tilfeller innhentet ditt samtykke til å utlevere disse opplysningene til betrodde samarbeidspartnere, eller til tredjepartscookies. Rapunzel inngår avtale med tredjepart for å opprettholde nettsiden, håndtere databasen, distribuere e-post og kommunisere med kundene våre. Dette skjer kun for Rapunzels regning og uten at noen av disse tjenesteleverandørene har tillatelse til å bruke opplysningene dine for noe annet formål enn å utføre oppdrag i henhold til våre instruksjoner. Vi utleverer ikke dine opplysninger på annen måte til tredjepart, med mindre vi er forpliktet til det i henhold til lov eller i forbindelse med politietterforskning, rettslige krav eller rettsforfølgelse. Dersom Rapunzel blir oppkjøpt eller slått sammen med et annet selskap, blir informasjon om Rapunzels kunder tilgjengelig for den nye enheten. Den nye enheten kommer til å ivareta personvernet og personopplysningene dine i overensstemmelse med denne personvernpolicyen. 

Vi bruker Dixa til å svare på kundenes samtaler, e-mail, chatter eller Facebook Messenger-meldinger. Her kan du lese mer om Dixa: https://www.dixa.com/legal/

SIKKERHET

Rapunzel iverksetter egnede og tilgjengelige sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene du har gitt oss. Samtidig som vi iverksetter rimelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine for uvedkommende tilgang, innbrudd eller bruk, aksepterer du at ingen dataoverføring på internett kan være sikker mot innbrudd fra uvedkommende mottakere. 

RIKTIGHET OG OPPRETTHOLDENDE

Du har rett til å be om tilgang til og korrigering av alle personopplysninger du gir oss. Du kan fjerne personopplysningene fra Rapunzels markedsføringsliste og/eller brukerkontoen din ved å ta kontakt med kundeservice på:+46 90 70 60 70, eller ved å ta kontakt på e-post: no@rapunzel.com. Ved å kontakte oss på nevnte telefonnummer eller e-post, kan du be om et utdrag av personopplysningene vi behandler om deg. Vi kan også hjelpe deg å overføre personopplysningene til en annen mottaker, og/eller slette personopplysningene dersom du ber oss gjøre det. Du har også rett til å protestere på den delen av behandlingen som vi gjennomfører ut fra vår berettigede interesse. Vi håper at alle spørsmål i forbindelse med vår behandling av personopplysningene dine kan løses effektivt ved kommunikasjon oss imellom, men du har alltid rett til å henvende deg til Datatilsynet dersom du ønsker dette, for å komme med en innvendig mot vår behandling av personopplysningene dine. Kontaktopplysninger til Datatilsynet finnes på deres hjemmeside.

JURIDISK INNKJØPSALDER

Dersom du er under atten (18) år, krever vi at du informerer en forelder eller foresatt og får deres tillatelse før bestilling av produkter fra nettbutikken eller i en av våre butikker. 
 
Rapunzel vil ikke samle inn og lagre personopplysninger fra personer under tretten (13) år. Dersom du er under tretten (13) år, må i stedet en forelder eller foresatt registrere seg som bruker. Rapunzel forbeholder seg retten til å slette personopplysningene dine og deaktivere en eventuell brukerkonto dersom det blir oppdaget at du er under tretten (13) år.

AKSEPT AV PERSONVERNPOLICY OG MODIFIKASJONER

Ved å besøke og benytte deg av Rapunzel of Swedens nettside, handle i nettbutikken eller oppgi personopplysninger i en av salongene våre, samtykker du til at vi bruker og utleverer informasjon på den måten som er beskrevet i denne personvernpolicyen. Rapunzel® forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen og/eller anvendelsen av den. Den policyen som gjelder til enhver tid er tilgjengelig på nettsiden vår, og vi oppfordrer deg til å lese den, spesielt hver gang du bruker nettbutikken. Vi kommer til å informere deg om eventuelle endringer i personvernpolicyen ved å publisere endringene på nettsiden. 

KONTAKT OSS

Dersom du har spørsmål eller kommentarer som gjelder vår personvernpolicy, kan du kontakte oss på e-post: no@rapunzel.com. Du kan også sende oss et brev: Rapunzel of Sweden AB Box 3174, 903 04 Umeå, Sweden.